”Jämställdhet är något vi behöver jobba med 365 dagar om året”

Uppmärksamma kvinnors framgångar. Öka medvetenheten om orättvisor. Gör konkreta insatser för ökad jämställdhet. Det är tre punkter som Kathrine Löfberg, styrelseordförande i Löfbergs, bär med sig på Internationella Kvinnodagen – och övriga dagar under året.

 

– Det är såklart bra att det finns en dag som påminner oss om att vi måste fortsätta driva frågan om jämställdhet och inkludering, samtidigt är det naturligtvis något vi måste bära med oss och arbeta aktivt med 365 dagar om året.

Kathrine Löfberg är en av få kvinnor i världen som är styrelseordförande i ett större kaffeföretag. 1906 grundade hennes farfarsfar kafferosteriet Löfbergs som idag etablerat sig på ett tiotal marknader i norra Europa. Företaget är fortfarande familjeägt, och i samband med en planerad generationsväxlingen 2015 tillträdde Kathrine posten som styrelseordförande.

– När jag blev ordförande överraskades jag av att det var flera tjejer i organisationen som kom fram spontant och sa ”Oj vad kul att du är styrelseordförande! Du är verkligen en förebild och nu känns det som att jag ska satsa på mitt och också ta för mig” eller på andra sätt uttryckte sig att man är inspirerade. Det kändes bra.

Löfbergs har inlett ett stort arbete med jämställdhetsfrågan och en del i den är att nå en jämn könsfördelning på ledande positioner i den operativa verksamheten. I styrelsen är man redan lika många kvinnor som män.

Hur viktigt är det med en jämn könsfördelning?

– Det är jätteviktigt för att få en bra balans. Det behövs verkligen olika personligheter med olika kompetens och bakgrund. Det borde naturligtvis vara en självklarhet, men det har inte alltid varit det.
– Jag är inte för kvotering bara för att, och går jag till mig själv skulle jag inte vilja bli invald i en styrelse eller annat sammanhang bara för att jag är tjej. Det skulle inte kännas bra. Det är viktigt att man känner att man är där för sin personlighet och kompetens. Men finns det en obalans, och valet står mellan två eller flera jämbördiga personer så kan man naturligtvis styra mot att det ska vara jämställt.

Mötte du på något motstånd från den manliga sidan när du blev styrelseordförande?

– Nej, de jag har runt mig och möter har varit väldigt positiva.

Har du märkt någon skillnad hos dig själv efter att ni börjat med jämställdhetsarbetet på Löfbergs?

– Jag tycker kanske att jag tänker mer på det i vissa situationer och reagerar på saker som man annars lätt låter passera för att man är så van att det alltid varit på ett speciellt sätt. Allt från hur man framställer personer på foton till hur man behandlar varandra i möten eller vid andra situationer. Jag tänker nog mer på det eftersom frågan har varit uppe så mycket och man har lärt sig mer. Nu har vi påbörjat en viktig resa, men vi är ju inte klara än. Det här tar tid, men jag tycker att man ser tjejer i företaget som tar för sig mer och vågar ta mer ansvarsfulla roller. Så visst börjar det att händer saker.
– Det är svårt att påverka som ensam tjej i ett mansdominerat klimat, men blir det två eller fler i en större grupp så förändras plötsligt hela stämningen. Det märker jag att många killarna också tycker är positivt. De kanske inte har gillat attityden som varit eller det här att män ibland triggar varandra att vara på ett visst sätt i machokulturen.
– Men jag har också varit med där det är bara tjejer och/eller en kille, och det kan också vara ett problem. Så jag tror att det är viktigt att säga i de här sammanhangen att man är ute efter jämn balans och jämställdhet.

Avslutningsvis: hur är statusen med jämställdhetsarbetet idag?

– Det är en positiv attityd till frågan. Det uppmärksammas inte bara bland ledare. Vi har lyckats få de flesta att ta med sig att det här är viktigt och att vi behöver jobba med det. Men vi har som sagt bara börjat resan. Det är långt kvar och det gäller att aldrig stanna upp och känna sig helt nöjd. Men det är också viktigt att uppmärksamma de framsteg som sker, och det passar ju alldeles utmärkt att göra på den Internationella Kvinnodagen, också.