En viktig fika

I alla tider har det varit viktigt för Löfbergs att arbeta med social hållbarhet. Ett färskt exempel på det är Next Generation Equality Lovers, en lansering som vi gjorde tillsammans med Regnbågsfonden för att visa vårt engagemang för alla människors lika värde och rättigheter. Ett annat exempel är att vi vill uppmärksamma det arbete Stadsmissionen och Hela människan-Ria gör för utsatta människor. Därför har vi skänkt 2500 paket Equality-kaffe till de två organisationerna.

Stadsmissionen i Karlstad är en organisation som arbetar för att hjälpa utsatta människor, främst  människor som lever i psykisk ohälsa, ensamhet, hemlöshet och missbruk, men även andra utsatta livssituationer.

– Vi ser till att människor får mat i magen genom att vara en social mötesplats. Det är ingenting vi klarar ensamma. Vi har hjärtat, men inte de ekonomiska resurserna. Därför är vi så oerhört tacksamma att ett företag som Löfbergs är med och hjälper till, säger Marie Björklind, Stadsmissionen i Karlstad.

– I corona-tider ser vi att behovet har ökat. För ett och ett halvt år sedan kunde vi ha tre personer som hämtade mat på lördagar, i lördags hade vi 60. Folk går härifrån med tårar i ögonen. Vi behöver verkligen all hjälp vi kan få, och nu har vi kaffe för resten av sommaren, både i verksamheten och för våra besökare att få med sig hem, säger Marie.

Marie Björklind, Stadsmissionen Karlstad.

Ria- Hela människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Hela människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

– Vi arbetar för att hjälpa utsatta människor, och att få hjälp från företag är jätteviktigt för att det ska vara möjligt. Inte bara ur ekonomisk synvinkeln, utan också för att människor som kommer hit och behöver hjälp ska känna att det finns folk som bryr sig. Löfbergs bryr sig om dessa människor, och det känner de, säger Tage Pettersson, Hela människan-Ria Karlstad.

– Med en kopp kaffe kan vi lösa stora saker. Det kan vara någon som kommer och behöver stöd från oss, och då är det fint att kunna sätta sig och prata över en kopp kaffe, säger Tage.

Ulla-Britt Pålsson och Tage Pettersson på Hela människan-Ria Karlstad 

– När jag fick vetskap om att behovet av att stötta människor i vår kommun ökat drastiskt kändes det helt rätt att skänka vårt fina Equality-kaffe till organisationer som verkligen hjälper till att göra skillnad. Hela satsningen med Equality kaffet har varit att göra skillnad och det har denna lansering verkligen bidragit till. Det är härligt att kunna hjälpa till tycker vi och fika är alltid viktigt – och uppskattat, säger Jenny Tegnhed, kategorichef på Löfbergs.

Kenny Norrman, John Mulohwe, Elisabet Götnäs, Arne Ericson och Marie Björklind på Stadsmissionen i Karlstad