Så skapas våra blandningar

Råkaffe från olika områden har varierande smakegenskaper. De utgör "byggstenar" eller "komponenter" som används av den receptansvarige för att skapa unika blandningar med smakprofiler som ska vara konstanta under året.

Råkaffe är en levande råvara där faktorer som nederbörd, antalet soltimmar samt jordmån påverkar kaffets smak. Därför måste varje råkaffekomponent, som utgör en del i ett recept, följas kontinuerligt för att kunna avgöra om receptet måste ändras så att slutprodukten alltid blir densamma och konsumenten får samma kaffe vid varje köp av ett Löfbergs paket.

Råkaffet levereras till Karlstad, där all produktion sker i containers och leverans sker nästan dagligen. Hos oss på Löfbergs finns flera personer som provsmakar kaffet när det anländer. Det är först då det avgörs exakt hur mycket av denna komponent som ska ingå i blandningen. Detta kallas att "klassificera" kaffet.

Att lära sig provsmaka kaffe tar mycket lång tid. Genom att provsmaka sig igenom ett flertal skördar från olika länder går det att lära sig hur olika kaffe uppträder och smakar. Detta resulterar att personen skapar sig ett referensbibliotek över olika smakegenskaper hos kaffe.