Miljö och Löfbergs kaffekapslar

När man pratar om livsmedel och miljöpåverkan är det ofta själva förpackningen och transporten som hamnar i fokus. Generellt kan man dock säga att miljöbelastningen är störst vid odling och skörd – i själva jordbruket, samt vid slutförbrukningen, det vill säga tillagningen.

När det gäller kaffekapslar är det ett minus att mer förpackningsmaterial krävs per kopp än om man jämför med traditionellt kaffe som oftast paketeras i ett 500-gramspaket. I många fall kan Löfbergs kapslar ändå vara ett bättre alternativ ur både ett miljö- och resursperspektiv.
Exempel

• När man vill tillaga endast en eller ett par koppar kaffe är kapseln ett bra alternativ. Man kan inte brygga en kopp i en filterbryggare vilket gör att man istället brygger minst fyra-fem koppar – och då ofta häller ut det som blir över.

• Mindre hushåll, en eller två personer, får ibland kasta bort en del av kaffet i en bruten 500-gramsförpackning eftersom kaffets hållbarhetstid hinner gå ut.

• För espressoälskare är kapselmaskinen ett mycket bra alternativ då elförbrukningen är lägre än för en traditionell espressomaskin.

För oss på Löfbergs är det viktigt att hela tiden jobba med miljö- och resursfrågor och vårt mål är att hela tiden ta steg som minskar vår miljöbelastning.

Ett sådant steg är att göra våra kapslar helt aluminiumfria under 2012. Tidigare har en liten andel aluminium krävts i toppfolien för att vara kapseln ska vara tillräckligt tät men tekniska framsteg som gjort av vår leverantör gör nu aluminiumen överflödig.

Hur sorteras Löfbergs kapslar?

Hela den använda kapseln inklusive sumpen är godkänd som vanliga hushållssopor.