Koncernöversikt

AB Anders Löfbergs (Moderbolag)
VD Lars Appelqvist
Tel +46 54 14 01 00

Nedan finner du övriga bolag inom koncernen.

Löfbergs Lila AB

VD Lars Appelqvist
Tel +46 54 14 01 00

Peter Larsen Kaffe A/S

VD Claus Bertelsen Tel: 45+866 26 733
För ytterligare information
www.peterlarsenkaffe.dk

Löfbergs Lila AS

VD Ulf Stensland 
Tel: + 47 48 03 13 00
 www.lofbergslila.no

Crema Kaffebrenneri

VD Morten Kristiansen 
Tel: +47 33 42 87 87
För ytterligare information
www.crema.no  

Löfbergs UK

VD Jeremy Knight
Tel: +44 20 8965 7117
För ytterligare information 
www.lofbergs.co.uk/uk/

Food Brands Group

VD David Brooks
+44 20 7978 5300 
För ytterligare information 
http://fbg.co.uk/

Melnā Kafija SIA


VD Mārtiņš Čakste
Tel: +371 67100922
För ytterligare information
www.melnakafija.lv

Bryggmagasinen

Kontaktperson - Tomas Rhöse
Tel: 054-14 01 92
För ytterligare information

För ytterligare information om Bryggudden
www.bryggudden.com