Klimatförändringarna i fokus


Kaffeodlarna är utsatta
Det senaste projektet inom ramen för ICP är en annorlunda typ av projekt med klimatförändringarna i fokus. Att klimatet förändras här och nu är ett faktum och vi ser att kaffeodlarna har svårt att hantera detta. Särskilt utsatta är kaffeodlare med en småskalig produktion, ofta familjejordbruk. De har samtidigt mycket svårt att få information om vad de kan göra för att anpassa sig, och framförallt har de inte de ekonomiska förutsättningarna för att kunna ta reda på mer. I slutändan får de sämre betalt för sitt kaffe. Det får kortsiktiga konsekvenser med sämre levnadsstandard som följd och mer långsiktiga effekter som att de ger upp kaffeodling helt och flyttar till städerna för annan försörjning.

ICP stöder småskaliga kaffeodlare
Med detta som bakgrund vill ICP vara med och stödja småskaliga kaffeodlare och deras familjer. Vi vill ge dem bättre kunskap och verktyg för att de ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna som de redan idag påverkas märkbart av. Förändringarna har bidragit till att produktiviteten gått ner och kvaliteten försämrats på grund av t ex ökning av skadedjur, sjukdomar på kaffeplantorna, mindre kaffebönor, tendens till mögel i kaffebären med mera.

Projektet börjar med att fokusera på fyra länder: Brasilien, Vietnam, Guatemala och Tanzania. Ambitionen är sedan att fortsätta arbetet i fler områden och därigenom få en effekt i kaffebranschen över hela världen.

Läs mer om projekten på Coffee & Climate.