Vi berättar om vårt hållbarhetsarbete

Tony Broman Inköpsdirektör
Lars Appelqvist VD
Eva Eriksson Hållbarhetschef
Kathrine Löfberg Kommunikationsdirektör