Historia

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
Nästa Tillbaka

1906

Löfbergs grundades 1906 av bröderna Josef, Anders och John Löfberg.

Kolonialverksamhet

Anders Löfberg var en ung pojke som arbetade som bodbiträde i Munkfors. Han kom på att avståndet till de stora handelshusen i Göteborg och Malmö som tillhandahöll kolonialprodukter (kryddor, te, kaffe mm) var alldeles för långt. Därför byggde han tillsammans med sina bröder, Josef och John upp en egen kolonialvaruimport i Karlstad år 1906.

Utöver kolonialverksamheten importerade man något senare även Citroen bilar och man började också rosta kaffet själv.
Kafferosteribranschen i hela världen bestod till en början nästan uteslutande av små, regionala familjeföretag. I Sverige fanns det exempelvis små rosterier i var och varannan stad som tillgodosåg behovet av kaffe till människorna i den närmaste trakten. Vid den tiden sålde Löfbergs mest råkaffe till handeln och någon märkesvaruhandel existerade knappast. Marknaden utgjordes av Värmland och landskapen runt omkring.

Kaffeförsäljningen i butik

Varje butik var vid denna tid tvungen att ha en kaffekvarn eftersom allt rostat kaffe såldes och levererades omalet till butikerna. De flesta hade också behållare för kaffe i lös vikt. Många av dessa detaljister hade kontrakt med Löfbergs, där handlaren förbundit sig att köpa ett visst parti kaffe för leverans inom en viss tidsrymd. Som bonus för detta fick han då en kaffekvarn, kaffebehållare eller butiksvåg.

Produktionsanläggningen

Rostmaskinen värmdes vid denna tid upp med gas från Karlstads gasverk men, då det var fråga om gamla ledningar med begränsad kapacitet, uppstod ibland problem.

En dam i grannhuset ringde företaget och begärde att rosteriet skulle stoppa rostmaskinen. Hon fick inte tillräckligt med gas för att kunna grädda sitt bröd. Detta var en begäran som rimligtvis inte kunde uppfyllas. Gasverket lät till slut dra nya ledningar, så att alla parter kunde bli nöjda. 

1920-talet

Kaffeförpackningar med varumärkesbeteckningar kom redan på 1920-talet. I början var dessa enkla igenhäftade påsar. Kring 1927 hade Löfbergs elva olika blandningar i olikfärgade påsar och de här började successivt att ersätta lösviktsförsäljningen. Vid denna tid fanns också den lila blandningen som ursprungligen hette Löfbergs Lyxblandning. Detta var den mest populära sorten och blev också ursprunget till benämningen Löfbergs, som senare blev det övergripande varumärket för hela sortimentet.

Uppdelning av verksamheten

År 1927 delade bröderna Löfberg upp företaget och Josef, den äldste brodern tog över grossistverksamheten med kolonialvaror, John tog över Citroen-importen och Anders, som tidigare ansvarat för kaffeaffärerna tog hand om kafferörelsen under namnet AB Anders Löfberg.

1930

Kafferansonering

1939 införde staten en extra skatt på kaffe, 80 öre/kg orostat kaffe. Kaffet ransonerades helt till slut och pg a bristen på denna eftertraktade vara förekom det en hel del stölder under tiden som ransoneringen varade.

Under kriget kunde Göteborgs hamn inte användas för import. Vid något tillfälle gick dock de krigförande parterna med på att en båt med kaffe fick lägga till i Petsamo hamn i norra Finland. Kaffet fick då transporteras med lastbilar till Haparanda och sedan vidare med järnväg till Karlstad. Dessa transporter måste ha inneburit en betydande inkomstkälla för dem som hanterade transporten för det försvann stora mängder kaffe under vägen och när säckarna kom fram till Karlstad var det många som var halvfulla och en del t.o.m. helt tomma.

1940

1943 köpte Åke Löfberg, son till Anders, en rostmaskin för att rosta snitsel av sockerfoderbetor. Denna rostning utfördes hos Claes Kalborg & Co. Sockerbetsprodukterna blandades sedan med råg, vete, korn, gula ärtor och cikoria. Slutprodukten förpackades i en kartong, gul till färgen och med texten ”Arosto kaffeersättning”. Så småningom släpptes dock kaffet fritt igen och kaffeförsäljningen kunde ta ny fart.

Under kafferansoneringen 1939-44 drev Anders också en rad kompletterande verksamheter.

Expansion i Sverige

Utvecklingen på riksplanet började i Norrköping. Anledningen till detta var att Anders höll hårt på vilken rostningsgrad det skulle vara för att kafferåvaran skulle komma till sin rätt. En ganska lätt rostning skulle ge den goda kvaliteten ”återklang i koppen” som man uttryckte det. Han ville inte rosta sönder kaffet. I Östergötland fanns de en marknad för lätt rostning och man hade t.o.m. en ”Östgötarost” i sortimentet under en tid.

Åke Löfberg tar över

Rosteriverksamheten utvecklades sedan vidare och gick 1945 i arv till sonen Åke som med satsningar på produktionsteknik och omfattande marknadsföring fick det värmländska rosteriet att växa rejält. Omkring 1950 etablerades kontor och ett distributionsnät över hela landet. Löfbergs Lila blev ett rikstäckande varumärke.

Ny kafferansonering

En lördagskväll i oktober 1949 fick svenska folket helt plötsligt höra i en radioutsändning att f.o.m. kommande måndag var det kafferansonering. Orsaken till ransoneringen denna gång var valutasvårigheter. Ransoneringen varade i ett år, fram till 22 oktober 1950.

1950-talet

Ökad kaffekonsumtion

Företagets expansion förstärktes ytterligare av en nästan fördubblad kaffekonsumtion under 50- och början av 60-talet i Sverige.

Kaffemaskintillverkning

1955 förvärvades Eda Rostfria Verkstad och produktionen av kaffemaskiner med namnet Löf-Eda satte igång. Denna del av verksamheten såldes sedan av 1973 till Danmark men en viss del av försäljning och service fortsatte en tid.

1960

Produktionsanläggningen byggs ut

Den sk. Kaffeskrapan, en 45m hög byggnad, med den senaste produktionstekniken uppfördes 1960 och produktionen som tidigare låg spridd i en annan fabrik i Karlstad samt en i Malmö flyttades hit.

Ishockeysponsring

När reklam på ishockeydräkter infördes för säsongen 1959/60, var Löfbergs med från början – med Djurgårdens Idrottsförening.

1963

Flygverksamhet

1963 började företaget se på möjligheterna att organisera en egen flygverksamhet. Företaget befann sig i ett expansivt skede och behövde kanaler till fler försäljningsställen. Vid den tiden fanns det fortfarande stora butikskedjor som inte hade Löfbergs i sina hyllor.

När beslutsfattarna i de olika kedjorna var inbjudna till Karlstad för att diskutera affärer var det ofta svårt att hitta en reguljär flygförbindelse som passade. Det blev ett incitament till att starta egen flygverksamhet. Flyget fanns kvar fram till år 1990.

1967

Shippingverksamhet

Under våren 1967 beslöts det att AB Anders Löfberg skulle införskaffa sig ett eget lastfartyg ett s.k. paragraffartyg. Fartyget skulle transportera kaffe från hamnarna i Europa till Karlstad och timmer från olika skogsföretag i Värmland på vägen tillbaka.

Emballagetillverkning

Mellan åren 1968 och 1973 tillverkade man även emballage under namnet Tingvalla Emballage AB såsom burkar, bärkassar mm för såväl eget bruk som för andra.

1970

Anders Löfberg tar över

Även Åke Löfberg förde traditionen vidare till sin son, Anders som 1976 tillträdde som VD. Anders vidareutvecklade verksamheten även han på bästa sätt med start av helt nya affärsområden, såsom försäljning mot Restaurang & Storhushåll och Export.

Under de senaste årtiondena genomfördes det också stora investeringar på produktionssidan, med hänsyn till miljö och en intensiv produktutveckling.

I slutet av 2001 lämnade Anders VD-posten för att fortsätta som arbetande styrelseordförande i företaget.

1980

Löfbergs inleder sin Out of Home satsning.

1999

Löfbergs Lila AS i Norge startas.

2001

Vi startar international Coffee Partners (ICP) tillsammans med Luigi Lavazza Sp.a, Gustav Paulig Ltd, Neumann Gruppe GmbH och Tchibo GmbH.

2002

Delägarskap i Peter Larsens Kaffe A/S.

2006

Vi fyller 100 år.

2007

Förvärv av Kobbs te.

 

2008

 Lars Appelqvist tillträder som VD.

 

2009

Förvärv av Crema Kaffebrenneri AS.


 

2010

Förvärv av Melna, rosteri i Lettland.

2011

Förvärv av Red Cup, UK.